දෙබස යනු

දෙබස – බ්ලොග් අවකාශය ගැන, බ්ලොග්කරණය ගැන සහ බ්ලොග්කරුවන් ගැන සංවාදශීලී පොඩ් විකාශයක්.

කෙලින් ම මේ වෙබ් අඩෙවිය මත දී අපගේ වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කිරීමට අමතර ව, ඔබට google reader වැනි සාමාන්‍ය පෝෂක කියවනයන් (feed readers) හරහා සේ ම Rythmbox හෝ iTunes වැනි පොඩ්කාස්ට් ශ්‍රවණය කිරීමේ උපාංග ඔස්සේ ද ජංගම දුරකථන ඔස්සේ ද දෙබසට සවන් දිය හැකි යි. නො එසේ නම් එක් එක් වැඩසටහන පරිගණකට තුළට කෙලින් ම බාගැනීමෙන් ද Windown Media Player වැනි ඕනෑ ම වාදකයක් මගින් දෙබස අහන්න පුළුවන්.

අපේ feed ලිපිනය

http://feeds2.feedburner.com/debasa

Advertisements